Archive for the ‘WWF’ Tag

Vargjakten i vinter kan stoppas efter nytt rättsligt bakslag för Naturvårdsverket   Leave a comment

Från:  Svenska rovdjursföreningen

Dec. 25, 2014 av Jan Bergstam

SRFs generalsekreterare Ann Dahlerus

Två gånger i höst har Naturvårdsverket fått bakslag på sina beslut att tillåta licensjakt på varg. Först var det Kammarrätten som för drygt en månad sedan i en dom gällande licensjakten i januari 2013 konstaterar att jakten varken var proportionerlig eller motsvarade syftet.
Och nu, dagen före julafton, säger Förvaltningsrätten i en dom att även licensjakten i februari 2014 saknade underlag för vad som krävs för att göra undantag från EUs art- och habitatdirektiv.

– Det är en stark signal att miljöorganisationerna fått rätt två gånger gällande licensjakt på varg. Det tyder på att vår kritik varit befogad. Och vi förutsätter nu att Naturvårdsverket väger in de två domarna i bedömningen av vår överklagan av licensjakten 2015, säger Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.
– Innan vi kan ha licensjakt på varg måste Sverige ha en god förvaltning som verkligen leder fram till en livskraftig vargpopulation, för det har vi inte dag, säger hon.

30 vargar i fem län
Licensjakten i januari 2013 gällde jakt på 16 vargar i åtta revir. Jakten i februari 2014 gällde 30 vargar i fem län.
Båda jakterna överklagades av de tre organisationerna Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, WWF, tillsammans.
Båda jakterna stoppades omedelbart, inhiberades.
Kammarrätten skrev i sin dom att Naturvårdsverket inte lyckats bevisa att 2013 års jakt skulle ha lett till en minskad inavelsgrad i den svenska vargpopulationen. Dessutom att jakten inte var proportionerlig – det vill säga att den var ett för stort ingrepp jämfört med den eventuella nyttan.
Förvaltningsrätten, som är en underrätt till Kammarrätten, sneglar naturligtvis på Kammarrättens bedömning och skriver i sin dom att den planerade jakten 2014 saknade både syfte och var oproportionerlig.
Nu står vi inför en ny licensjakt på varg i januari. Den här gången har Naturvårdsverket lagt ramarna medan länsstyrelserna i varglänen fått delegation att besluta om licensjakt eller inte utifrån de ramar som Verket ställt upp.

Sin egen överdomstol
Även nu har jakten överklagats av samma tre organisationer som ovan.
Den här gången till Naturvårdsverket eftersom den förra regeringen, Alliansregeringen, bestämde i slutet av 2013 att i fortsättningen skall all överklagan av jakt på stora rovdjur prövas av Naturvårdsverket och inte av domstol.
Är man inte nöjd med Naturvårdsverkets “dom” går det inte att få saken prövad vidare.
Naturvårdsverket blir sin egen överdomstol av sina egna beslut.
I grund och botten är det Naturvårdsverket som bestämmer över rovdjursjakten även om länsstyrelserna nu fått delegation att ta egna jaktbeslut på dessa arter.
Naturvårdsverket lägger ramarna och har också möjlighet att dra tillbaka delegationen om det visar sig att någon länsstyrelse överskrider dessa eller på annat sätt äventyrar gynnsam bevarandestatus hos en art.
Det senaste bakslaget för Naturvårdsverket torde innebära att myndigheten måste tänka om vad gäller licensjakten som planeras inledas nionde januari i Värmland och Örebro län.
Den planerade jakten i Dalarna har verket tills vidare stoppat efter att jakten i de tre länen överklagats.
Jakten i Värmland och Örebro kommer att prövas särskilt längre fram i januari enligt utslaget av Naturvårdsverket.
Redan funderar Verket hur Förvaltningsrättens beslut ska tolkas.
Givetvis finns möjligheten att överklaga, men att överklaga till Kammarrätten som redan fällt Naturvårdsverkets hantering i ett mål med liknande förutsättningar borde få myndigheten låta bli.

Advertisement

How Wearable Technology Is Helping Save Rhinos from Poachers   7 comments

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

How Wearable Technology Is Helping Save Rhinos from Poachers

Conservationists in South Africa are using computerized bracelets powered by Intel Galileo technology to help regenerate the critically endangered rhino population.

Thin and light he is not. An adult male black rhinoceros can tip the scale — if you can coax him onto one — some measuring nearly 1.5 tons, or 1,350 kilograms.

Not only that, black rhino are the fastest kind of rhino, reaching  a top speed of 55 km per hour, according to the World Wildlife Fund (WWF).

http://www.youtube.com/watch?v=gNBSW4tdtWU

The WWF documents how “the Daily Mirror, in 1961, said that rhinos were doomed to disappear from the face of the earth due to man’s folly, greed, neglect.” Ever since, poachers have continued to push rhinos into the brink of extinction.

Today, people in southern Africa are trying to help save these critically endangered animals, including white rhinos, using Intel’s super-tiny Intel Quark system on a chip (SOC).

 

In 1981, only 10,000-15,000 black rhino remained, according to the WWF, which states that since 1980, the species has probably disappeared from Angola, Botswana, Chad, Central African Republic, Ethiopia, Malawi, Mozambique, Somalia, Sudan and Zambia.

When poachers kill rhinos, they typically hack off the rhinos’ prized horns, which often get ground into powder and sold for medicinal or aphrodisiac value. A single rhino horn can reportedly fetch as much as $3 million. The carcass is most often left to rot.

The WWF reports that after dipping to only 2,475 black rhinos recorded in 1993, conservation and anti-poaching efforts have helped the population grow to nearly 5,000.

In a unique pilot project now underway in South Africa, Intel is contributing a number of credit card-sized Intel Galileo motherboards — complete with processor, 3G communications and data storage — which are affixed to the big beasts.

The project is the outgrowth of a partnership between Intel South Africa and Dimension Data, a cloud services and data center company.

Organizing the work in the field is the Madikwe Conservation Project and i-Detect, a global software company that helps companies manage risk.

Attempting to affix technology to a rhino is risky. The rhino is not an easy customer. It hangs around in the baking hot African sun. It lounges in mud. It rolls in dirt. It stomps its massive 3-toed feet on stuff it doesn’t fancy. With a charge of 55 km per hour, it strikes a mighty blow.

The low-power Intel Galileo board is encased in an utterly rhino-proof, Kevlar-based ankle collar, which also features a durable solar panel to recharge the board’s battery.

What is the best way to attach a “wearable” to a rhino? Very carefully. And not until the huge animal is sedated.

 

Cellular provider Vodafone is contributing wireless connectivity. Each collared rhino’s geolocation and movement data is encrypted to ensure poachers cannot get to it, then sent to the cloud.

When the wild animals are sedated for their collar fitting, teams embed a tiny RFID chip in each animal’s horn. If the Galileo board detects a break in proximity between ankle and horn, anti-poaching teams can be alerted with helicopters, drones and ground-based vehicles to apprehend the poachers.

While the current pilot is focused on five animals, the technology is working and the cost is proving to be modest and appealing enough to expand to more rhinos.

The project’s next phase will monitor each rhino’s vital stats, such as heart rate. In this way, anti-poaching teams will be able to detect a stressed rhino and swoop in on criminal poachers before they do the deed.

“This incredible creature is in real threat of extinction if we cannot help stop the poaching.” said Gordon Graylish, Intel’s EMEA-based sales and marketing VP who recently checked out the rhino-saving project.

“The ease with which our local team could take our technology and apply it to a real world issue in a novel way was amazing. It also points to the way to even more work like this for us in the future,” he said.

“At Intel, we constantly strive to enable new possibilities, not just for the human race, but for all species of flora and fauna,” said Intel South Africa Country Manager Videsha Proothveerajh. “This project helps us holistically care for our planet.”

By Walden Kirsch, iQ Contributor & Intel Communications

Related Stories:

Tablets in the Wild: See This Photographer Use Tech to Capture Wildlife

How Technology Is Decoding the Secret Language of Nature

Real-Time Sensor Networks Give a Voice to the Planet

Galileo: The New Tool That’s Changing the Maker Movement

GreenWar?   Leave a comment

Varghjärta

 

Vi är alla (förhoppningsvis) överens om att vi ogillar och motarbetar alla former av tvång, våld mot medmänniskor. Våldtäkt och mord som två givna exempel!

Vi kan acceptera våld i nödvärn och det våld polismyndigheten tyvärr ibland tvingas tillgripa (om det inte går överstyr och överdrivs). …men ibland kan jag inte undvika frågan: ” – Varför accepterar vi onödigt nöjesvåld mot djur?”

…och jo, det pågår en mängd nöjesmord visavi våra medresenärer i tiden, både fullt medveten jakt och omedvetet dödande.

Frågan: ” Är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris? ” växer fram i mitt medvetande då och då. Jag börjar bli djävligt trött på hyckleriet, pälsindustrin, rovdjurshat, lim-stickor (se mitt förra inlägg) m.m. (Ursäkta kraftordet!).

Man har börjat bekämpa tjuvjägare i Afrika och t.ex. Indien med våld. Ett rent nödvärn för att skydda utrotningshotade djur. ( I Sverige sägs det bedrivas en kamp mot…

View original post 610 more words

Opulence

Freelancing, Art, and Side Hustles

Jen Dionne's Life Adventures

One Family's Adventures

My Journey to the CrossFit Games

Relentlessly Pursuing Excellence in CrossFit & In Life

AtoZMom's BSF Blog

Where God, Life, & BSF Communities Meet

Wildlife in Deutschland

Naturfotografie von Jan Bürgel

MyYellowFeather

Your guide to style! 💛

European Wilderness Society

Our passion is Wilderness and its wildlife

The Divine Masculine

Striving for the balance between Anima and Animus

On Life and Wildlife

Thoughts on a wild life in wild places

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

emmzeebee.wordpress.com/

A self-confessed blogaholic since January 2017

THE OBSESSIVE WRITER

Because life is too overrated to ignore

Hugh's Views & News  

WordPress & Blogging tips, flash fiction, photography and lots more!

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Sizzles & Strings

Hostel-friendly recipes from an aspiring little chef. Fire Burn & Cauldron Bubble.

Over the Border

Man made borders not to limit himself, but to have something to cross. ~Anonymous

Amazing Tangled Grace

A blog about my spiritual journey in the Lord Jesus Christ.

%d bloggers like this: