Archive for the ‘licensjakt 2014’ Tag

Klartecken för licensjakt på varg i Värmland och Örebro   1 comment

From:  Naturvårdsverket

Pressmeddelande 2o15-01-05

Naturvårdsverket har nu prövat besluten om licensjakt på varg i Värmland och Örebro och bedömer att länsstyrelsernas beslut uppfyller de högt ställda kraven i jaktförordningen. Det innebär att 24 vargar får skjutas i Värmland och 12 i Örebro i den licensjakt på varg som startar den 9 januari 2015. Spårningen efter varg får dock påbörjas först samma dag som jakten startar.

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på varg fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige då antalet vargar överstiger förvaltningsområdets miniminivå. Värmland, Örebro och Dalarna har fattat beslut om att genomföra licensjakt och besluten har överklagats till Naturvårdverket som nu prövat besluten för Värmland och Örebro.

─ Flera av de överklaganden vi har fått in är väl genomarbetade och vi har nu prövat samtliga delar i länsstyrelsernas beslut, säger Gunilla Ewing Skotnickachef för sektionen för art- och områdesskydd. Länsstyrelsernas beslut är väl underbyggda. Vi bedömer precis som länsstyrelserna i Örebro och Värmland att licensjakt på varg är ett verktyg för att minska koncentrationen där den är som störst.

De fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas är att jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, att jakten inte ska försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen samt att jakten ska ske i begränsad mängd, selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

Spårning får påbörjas först 9 januari
Licensjakten på 24 vargar i Värmland och 12 vargar i Örebro ska enligt länsstyrelsernas beslut påbörjas den 9 januari. Enligt besluten skulle spårning efter varg kunna påbörjas tidigare men eftersom spårningen är en del av jakten så får ingen spårning ske innan jakten startar.

Om överklagandena
De organisationer som har rätt att överklaga och har överklagat besluten om licensjakt på varg i Värmland och Örebro är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen i ett gemensamt överklagande samt Nordulv, Wolf Association Sweden och två distrikt inom Jägarnas Riksförbund.

Naturvårdsverkets beslut går inte att överklaga enligt jaktförordningen som är beslutad av regeringen.

Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om licensjakt på varg kommer att prövas av Naturvårdsverket efter att överklagandetiden har gått ut, tidigast den 12 januari.

Beslut licensjakt

 

Advertisement

Skyddsjaktsområdet utökades – sedan sköts vargen från helikopter   1 comment

Från:  Dala-Demokraten

Dec. 16, 2014 av Christian Larsen

Vargen på foto har inget samband med artikeln. Fotograf: LIONEL CIRONNEAU

En skyddsjakt var utlyst på varg som stört ett renskötselområde. När vargen begav sig utanför skyddsjaktsområdet utökade Länsstyrelsen arean och sköt sedan vargen från helikopter.

Under tisdagen fälldes en vargtik vid skyddsjakten i Idre. Enligt en artikel på Jakt och Jägares webbsida säger Peter Wallin, Länsstyrelsens besiktningsman, att vargen tidigare uppehållit sig i ett renskötselområde i Idre.

– Vargen hade sprungit ur det området, men skyddsjaktsområdet utökades, säger Wallin till Jakt och Jägare.

Snödjupet uppges vara drygt tre decimeter i området.

– Hon ringades in i ett berg av personal på marken. Sedan sköts hon från helikopter, säger Peter Wallin.

Den fällda vargen var en tik och vägde 37,4 kilo och sköts strax före klockan 12 i trakterna av Drosbacken väster om Idre i skogslandet.

Länsstyrelsen har DNA från ytterligare en varg som uppehållit sig i området men enligt uppgift har man inte sett några spår efter den under rådande skyddsjakt.

Länsstyrelsen beviljade tidigare en ansökan från Idre sameby om skyddsjakt på en varg som stört samebyns renskötsel under en längre tid. Jakten som fick pågå fram till och med söndagen den 14 december har nu förlängts fram till och med den 21 december i år.

Stig-Åke Svenson på Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Dalarna säger att det inte är vanligt att man anpassar skyddsjaktsområdet dit vargen begett sig.

– Det är inget anmärkningsvärt i sig, men vanligt är det inte. Beslutet om skyddsjakt gällde att vargen ska bort. Man har spårat den under flera dagar för att kunna säkerställa att det verkligen är rätt varg, säger Svensson.

Området där vargtiken sköts under tisdagen omfattas även av årets licensjakt då fyra vargar kan skjutas.

 

 

Avlivet etter 40 minutter!   Leave a comment

Från:  Rovdyr Debatt

Dec 13, 2014

Foto Rune Bjørnstad /Statens Naturoppsyn

 

Ulven som ble felt under lisensjakt i Stange i Hedmark, ble påskutt og skadet. Først 40 minutter senere lykkedes jegere å avlive dyret.

Fylkesmannen i Hedmark fikk først melding om at ulven var påskutt ved 11-tiden, lørdag formiddag. Etter dette opplyser Fylkesmannen at det tok ca 40 minutter før nye meldinger gikk ut på at ulven var felt.  Jakten har foregått ved Svartputten i Stange Kommune, Hedmark

Ulven er nå befart av Statens Naturoppsyn og viser seg å være en hannulv på ca 42 kilo. Dette opplyser Thomas Olstad hos Fylkesmannen i Hedmark.

Dagens skadeskyting av ulv under lisensjakt føyer seg inn i rekken av mange stygge skadeskytinger under ulvejakt de siste årene.

Forvaltningsmyndigheter har bestemt at det kan felles seks ulver i Hedmark under lisensjakten 2014-14. Denne ulven er den første som er felt av denne kvoten, og det gjenstår derfor fem dyr.

 

Opulence

Freelancing, Art, and Side Hustles

Jen Dionne's Life Adventures

One Family's Adventures

My Journey to the CrossFit Games

Relentlessly Pursuing Excellence in CrossFit & In Life

AtoZMom's BSF Blog

Where God, Life, & BSF Communities Meet

Wildlife in Deutschland

Naturfotografie von Jan Bürgel

MyYellowFeather

Your guide to style! 💛

European Wilderness Society

Our passion is Wilderness and its wildlife

The Divine Masculine

Striving for the balance between Anima and Animus

On Life and Wildlife

Thoughts on a wild life in wild places

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

emmzeebee.wordpress.com/

A self-confessed blogaholic since January 2017

THE OBSESSIVE WRITER

Because life is too overrated to ignore

Hugh's Views & News  

WordPress & Blogging tips, flash fiction, photography and lots more!

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Sizzles & Strings

Hostel-friendly recipes from an aspiring little chef. Fire Burn & Cauldron Bubble.

Over the Border

Man made borders not to limit himself, but to have something to cross. ~Anonymous

Amazing Tangled Grace

A blog about my spiritual journey in the Lord Jesus Christ.

%d bloggers like this: