Somewhat off topic   Leave a comment

June 15, 2017  Source


LARO-mottagningar erbjuder personer som är beroende av opioider, som till exempel heroin, en läkemedelsassisterad behandling som består av narkotika.

Behandlingen bygger på frivillighet, den medicinska behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Opioider är ett samlingsnamn för droger och läkemedel som påverkar hjärnan på ett liknande sätt.äke

Allvarliga brister vid mottagning för missbrukare

Allvarliga brister har konstaterats vid en beroendemottagning i Helsingborg. Kliniken får kritik för att skriva ut stora mängder ångestdämpande läkemedel. Mottagningen rättar sig nu efter kritiken, men oroar sig för vad förändringen innebär för patienterna.

Flera av patienterna som besöker LARO-mottagningen i Helsingborg har både missbruksproblem och problem med psykisk ohälsa. Därför har mottagningen skrivit ut ångestdämpande bensodiazepiner, som också är beroendeframkallande.

Detta har skett i alldeles för stor utsträckning enligt Region Skåne som nu kritiserar mottagningen för allvarliga patientsäkerhetsbrister. Enligt enhetschefen har läkemedlen skrivits ut för att få bättre kontroll på patientens medicinering.

– Vi har velat jobba med en långsam nedtrappning där vi hjälper patienterna på vägen samtidigt som man trappar ner medicinen, säger Carolina Nostell, sjuksköterska och enhetschef på LARO Öresund.

Var är din farhåga om patienterna inte  får ångestdämpande läkemedel utskrivet av er?

– Att de köper detta själva på stan och att det blir en ökad dödlighet för att de känner en frustration att de inte får hjälp. Eller att de självmedicinerar med hemmatillverkade tabletter.

Ser ingen annan lösning

Mottagningen har enligt kritiken inte följt rekommendationerna för behandling av psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Ångestdämpande bensodiazepiner och läkemedel för att ersätta bland annat heroin har lett till långvarigt höga doser istället för nedtrappning.

Carolina Nostell har  svårt att se någon annan, bättre lösning med de resurser som finns. Avgiftningen som finns i Malmö känns inte alltid som ett alternativ.

– Det är två månaders väntetid och avgiftningen är bara tio dagar. Man gör en fysisk avgiftning, sen står de kvar med sina problem. Det finns ingen slutenvård i nuläget som kan hjälpa de här patienterna om de mår dåligt, därför har vi blivit tvungna att göra det i öppenvården.

”Det gör ont”

Mottagningen rättar sig nu efter kritiken, trots oro för vad det kommer innebära för patienterna. Carolina Nostell hoppas att det ska klargöras hur personer med både missbruksproblem och psykisk ohälsa ska få hjälp i vården.

– Det som regionen säger går före det patienten vill ha hjälp med, det gör ont. Men jag hoppas vi kan jobba tillsammans med att skapa riktlinjer för vad som ska gälla, man måste våga diskutera de här frågorna.

Mottagningen får också kritik för att bristande läkemedelshantering och för ett självmord som mottagningen inte anmält enligt lex Mariah. Det senare är nu gjort och mottagningen har skärpt övriga rutiner.

Senast i slutet av augusti måste mottagningen visa upp en förbättring, annars ska Region Skåne överväga att säga upp avtalet med mottagningen.

LARO-MOTTAGNIING:

LARO-mottagningar erbjuder personer som är beroende av opioider, som till exempel heroin, en läkemedelsassisterad behandling som består av narkotika.

Behandlingen bygger på frivillighet, den medicinska behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Opioider är ett samlingsnamn för droger och läkemedel som påverkar hjärnan på ett liknande sätt.


 

Fotnot: I nuläget har Carolina Nostell sålt versamheten

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Opulence

Freelancing, Art, and Side Hustles

Jen Dionne's Life Adventures

One Family's Adventures

My Journey to the CrossFit Games

Relentlessly Pursuing Excellence in CrossFit & In Life

AtoZMom's BSF Blog

Where God, Life, & BSF Communities Meet

Wildlife in Deutschland

Naturfotografie von Jan Bürgel

MyYellowFeather

Your guide to style! 💛

European Wilderness Society

Our passion is Wilderness and its wildlife

The Divine Masculine

Striving for the balance between Anima and Animus

On Life and Wildlife

Thoughts on a wild life in wild places

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

emmzeebee.wordpress.com/

A self-confessed blogaholic since January 2017

THE OBSESSIVE WRITER

Because life is too overrated to ignore

Hugh's Views & News  

WordPress & Blogging tips, flash fiction, photography and lots more!

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Sizzles & Strings

Hostel-friendly recipes from an aspiring little chef. Fire Burn & Cauldron Bubble.

Over the Border

Man made borders not to limit himself, but to have something to cross. ~Anonymous

Amazing Tangled Grace

A blog about my spiritual journey in the Lord Jesus Christ.

%d bloggers like this: